Kaks’Kättä työpaja ry

Yhteistyötaho

Yli 60 % pääsee työpajan jälkeen töihin tai aloittaa opinnot

Miksi Kaks'Kättä työpaja on hyvä valinta?

 • Ammattitaito päivittyy ja täydentyy
 • Työelämävalmius kohoaa
 • Osaaminen tunnistetaan
 • Työ- ja opiskelupaikan haku tehostuu

Haluatko tietää lisää?

Tarjoamamme palvelut

Pajalle otetaan henkilöitä jatkuvasti eri osastoille non-stop periaatteella. Ilman ammattitutkintoa työkokeilussa voi olla 1 – 6 kuukautta. Työkokeilun jälkeen on mahdollisuus viiden kuukauden työsuhteeseen, jos valmentautujalla on ammattitutkinto.

Jokaiselle ammattitutkintoa vailla olevalle valmentautujalle työpaja antaa osaamistodistuksen. Todistuksessa on maininta kaikesta siitä ammatillisesta osaamisesta, joka valmentautujalle on pajajakson aikana kertynyt. Työpajan osastoilla voi tehdä ammatillisia tutkinnon osia tai jopa kokonaisen tutkinnon.

Työkokeilujakson pituus määritellään yksilöllisesti valmentautujan tarpeet ja elämäntilanne huomioiden. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti työmotivaatiota, käyttäytymistä ja osaamista.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Etsimme osastoille eri alojen ammattilaisia, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen. Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat työpajan tuotannon selkäranka. Heidän ammattitaitonsa varassa työpajan tuotanto toimii. Heidän työpanoksesta mahdollistaa esimerkiksi kuntouttavien asiakkaiden toiminnan osana pajan työyhteisöä.

Kokeneilla ammattihenkilöillä on avainrooli olla esimerkkinä nuoremmille työntekijöille. Ammattitaitonsa vuoksi vanhemmat ammattilaiset voivat työskennellä nuorten kanssa ja toimia samalla myös mentoreina: tukena ja työntekemisen opastajina. 

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Työpajajakson aikana totuttaudutaan työelämään, sen pelisääntöihin ja oman elämän hallintaan osana työelämän arkea. Tavoitteena on yleisen työ- ja toimintakyvyn kohottaminen.

Koska kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, asiakkaan henkilökohtainen tilanne määrittelee sen, mitä työelämävalmiuksia edistäviä palveluita asiakkaalle tarjotaan.

Jokaisen asiakkaan kanssa käydään lävitse pajajakson jälkeiseen opiskeluun tai työelämään liittyviä tavoitteita, toiveita ja suunnitelmia. Asiakkaan tilanteesta riippuen tavoitteita ja suunnitelmia joko konkretisoidaan ja aletaan toteuttaa tai keskitytään vahvemmin oman elämän hallintaan.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Työssäoppiminen on osa joko toisen asteen ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulun tutkintoa. Työssäoppiminen tapahtuu työpajan osastolla, työvaltaisissa olosuhteissa. Työssäoppimisen tarkoituksena on siirtää osa tutkintoon kuuluvista tavoitteista käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikoilla opittaviksi.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

TET-jakson aikana oppilas tutustuu ohjatusti pajan ja työyhteisön toimintaan. TET on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Nuori pääsee näkemään, millaista on työelämä, millaista on olla työntekijä, millaista on toimia työyhteisössä. Tutustumisjakson aikana nuori voi päästä tutustumaan useampiin ammatteihin ja aloihin ja saada näin tietoa ammatinvalintasuunnitelmiensa tueksi.

Työpaja lyhyesti

Missio

Ihmisten auttaminen työelämään ja opintoihin.

Visio

Työpajojen edelläkävijä.

Vaikuttavuus

Työpajalla oli 344 valmentautujaa vuonna 2017.
Työpajan valmentautujista yli 60 % saa työsopimuksen tai aloittaa ammatilliset opinnot työpajan jälkeen.

Historia

Kaks’Kättä työpajan toiminta käynnistyi 28. marraskuuta 1994.

Rahoitus

Vuoden 2017 kokonaisrahoitus oli 2,6 milj. euroa. Rahoitus koostui seuraavista lähteistä:

 • Omat tuotot 37 %
 • Seinäjoen kaupunki 36 %
 • E-P:n ELY / TE-toimisto 15 %
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 4 %
 • Hanke-rahoitus (ESR, TYPO) 3 %
 • Ilmajoen kunta 2 %

Henkilökunta

Vakinaista henkilökuntaa vuonna 2017 oli 31.

 • Työ- ja yksilövalmentajia 13 henkilöä
 • Toimistohenkilökuntaa oli 6 henkilöä
 • Työntekijöitä oli 12 henkilöä

Projektityöntekijöitä oli 4 henkilöä.

Omistus

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

 • Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki (Seinäjoki), pj.
 • Sosiaalijohtaja Tytti Luoto (Ilmajoki), varapj.
 • Nuorisotoimenjoht. Pekka Hautamäki (Seinäjoki)
 • Työll.palvelupääll. Sonja Meyer-Jokiranta (Seinäjoki)
 • Järjestöpääll. Jarmo Vesa (Yhteisöjen yhdistys)
 • Apulaisjohtaja Erkki Teitti (Rikosseuraamuslaitos)
 • Työllisyysasiantuntija Sirpa Rintala (E-P:n ELY-keskus)
 • Henkilöstöpääll. Virpi Mansikkamäki (Kaks’Kättä työpaja)

Varajäsenet

 • Toimitusjohtaja Mikko Tanhuanmäki (Seinäjoki)
 • Henkilöstöjohtaja Seija Kinnunen (Ilmajoki)
 • Nuorisosihteeri Raija Lambacka (Seinäjoki)
 • Työvalmentaja Pirita Karjala (Seinäjoki)
 • Toiminnanjoht. Riitta Vatanen (Yhteisöjen yhd.)
 • Juha Saari (Rikosseuraamuslaitos)
 • Yritys- ja työvoimayks.pääll. Marjut Leppänen (E-P:n ELY-keskus)
 • Valmennuspääll. Seija Sampo (Kaks’Kättä työpaja)

Asiantuntijajäsenet

 • Kehittämisjohtaja Marja-Terttu Kurunsaari (Koulutuskeskus Sedu)
 • Nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Kattilakoski (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto)

Vuosikertomukset

Lisätietoa toiminnastamme ja talouden luvuista löydät vuosikertomuksistamme.

Valmennuksen prosessi

Henkilökunta

Hallinto

Yksilövalmentajat

Osastojen esimiehet

StepOn-projekti

Close Menu