Kaks’Kättä työpaja ry

Yhteistyötaho

Yli 60 % pääsee työpajan jälkeen töihin tai aloittaa opinnot

Miksi Kaks'Kättä työpaja on hyvä valinta?

 • Ammattitaito päivittyy ja täydentyy
 • Työelämävalmius kohoaa
 • Osaaminen tunnistetaan
 • Työ- ja opiskelupaikan haku tehostuu

Haluatko tietää lisää?

Tarjoamamme palvelut

Pajalle otetaan henkilöitä jatkuvasti eri osastoille non-stop periaatteella. Ilman ammattitutkintoa työkokeilussa voi olla 1 – 6 kuukautta. Työkokeilun jälkeen on mahdollisuus viiden kuukauden työsuhteeseen, jos valmentautujalla on ammattitutkinto.

Jokaiselle ammattitutkintoa vailla olevalle valmentautujalle työpaja antaa osaamistodistuksen. Todistuksessa on maininta kaikesta siitä ammatillisesta osaamisesta, joka valmentautujalle on pajajakson aikana kertynyt. Työpajan osastoilla voi tehdä ammatillisia tutkinnon osia tai jopa kokonaisen tutkinnon.

Työkokeilujakson pituus määritellään yksilöllisesti valmentautujan tarpeet ja elämäntilanne huomioiden. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti työmotivaatiota, käyttäytymistä ja osaamista.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Etsimme osastoille eri alojen ammattilaisia, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen. Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat työpajan tuotannon selkäranka. Heidän ammattitaitonsa varassa työpajan tuotanto toimii. Heidän työpanoksesta mahdollistaa esimerkiksi kuntouttavien asiakkaiden toiminnan osana pajan työyhteisöä.

Kokeneilla ammattihenkilöillä on avainrooli olla esimerkkinä nuoremmille työntekijöille. Ammattitaitonsa vuoksi vanhemmat ammattilaiset voivat työskennellä nuorten kanssa ja toimia samalla myös mentoreina: tukena ja työntekemisen opastajina. 

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Työpajajakson aikana totuttaudutaan työelämään, sen pelisääntöihin ja oman elämän hallintaan osana työelämän arkea. Tavoitteena on yleisen työ- ja toimintakyvyn kohottaminen.

Koska kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, asiakkaan henkilökohtainen tilanne määrittelee sen, mitä työelämävalmiuksia edistäviä palveluita asiakkaalle tarjotaan.

Jokaisen asiakkaan kanssa käydään lävitse pajajakson jälkeiseen opiskeluun tai työelämään liittyviä tavoitteita, toiveita ja suunnitelmia. Asiakkaan tilanteesta riippuen tavoitteita ja suunnitelmia joko konkretisoidaan ja aletaan toteuttaa tai keskitytään vahvemmin oman elämän hallintaan.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Työssäoppiminen on osa joko toisen asteen ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulun tutkintoa. Työssäoppiminen tapahtuu työpajan osastolla, työvaltaisissa olosuhteissa. Työssäoppimisen tarkoituksena on siirtää osa tutkintoon kuuluvista tavoitteista käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikoilla opittaviksi.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

TET-jakson aikana oppilas tutustuu ohjatusti pajan ja työyhteisön toimintaan. TET on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Nuori pääsee näkemään, millaista on työelämä, millaista on olla työntekijä, millaista on toimia työyhteisössä. Tutustumisjakson aikana nuori voi päästä tutustumaan useampiin ammatteihin ja aloihin ja saada näin tietoa ammatinvalintasuunnitelmiensa tueksi.

Työpaja lyhyesti

Missio

Valmennamme ihmisiä ammatillisesti työn, työssäoppimisen ja koulutuksen avulla.
Tuemme koulutuspaikan ja työn löytämisessä sekä autamme elämänhallinnassa.

Visio

Olemme alueellisesti arvostettu toimija, joka auttaa ihmisiä eteenpäin.

Vaikuttavuus

Työpajalla oli 344 valmentautujaa vuonna 2017.
Työpajan valmentautujista yli 60 % saa työsopimuksen tai aloittaa ammatilliset opinnot työpajan jälkeen.

Rahoitus

Vuoden 2017 kokonaisrahoitus oli 2,6 milj. euroa. Rahoitus koostui seuraavista lähteistä:

 • Omat tuotot 41 %
 • Seinäjoen kaupunki 35 %
 • E-P:n ELY / TE-toimisto 12 %
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 5 %
 • Hanke-rahoitus (ESR, TYPO) 3 %
 • Ilmajoen kunta 3 %

Henkilökunta

Vakinaista henkilökuntaa vuonna 2017 oli 31.

 • Työ- ja yksilövalmentajia 13 henkilöä
 • Toimistohenkilökuntaa oli 6 henkilöä
 • Työntekijöitä oli 12 henkilöä

Projektityöntekijöitä oli 4 henkilöä.

Omistus

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

 • Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki (Seinäjoki), pj.
 • Sosiaalijohtaja Tytti Luoto (Ilmajoki), varapj.
 • Nuorisotoimenjoht. Pekka Hautamäki (Seinäjoki)
 • Työll.palvelupääll. Sonja Meyer-Jokiranta (Seinäjoki)
 • Järjestöpääll. Jarmo Vesa (Yhteisöjen yhdistys)
 • Apulaisjohtaja Erkki Teitti (Rikosseuraamuslaitos)
 • Työllisyysasiantuntija Sirpa Rintala (E-P:n ELY-keskus)
 • Henkilöstöpääll. Virpi Mansikkamäki (Kaks’Kättä työpaja)

Varajäsenet

 • Toimitusjohtaja Mikko Tanhuanmäki (Seinäjoki)
 • Henkilöstöjohtaja Seija Kinnunen (Ilmajoki)
 • Nuorisosihteeri Raija Lambacka (Seinäjoki)
 • Työvalmentaja Pirita Karjala (Seinäjoki)
 • Toiminnanjoht. Riitta Vatanen (Yhteisöjen yhd.)
 • Juha Saari (Rikosseuraamuslaitos)
 • Yritys- ja työvoimayks.pääll. Marjut Leppänen (E-P:n ELY-keskus)
 • Valmennuspääll. Seija Sampo (Kaks’Kättä työpaja)

Asiantuntijajäsenet

 • Kehittämisjohtaja Marja-Terttu Kurunsaari (Koulutuskeskus Sedu)
 • Nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Kattilakoski (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto)

Vuosikertomukset

Lisätietoa toiminnastamme ja talouden luvuista löydät vuosikertomuksistamme.

Valmennuksen prosessi

Henkilökunta

Hallinto

Talouspäällikkö

Maire Pääkkönen

Maire Pääkkönen

Toimitusjohtaja

044 - 770 0345
maire.paakkonen(at)kakskatta.fi

Toimitusjohtaja

Yrjö Uurtimo

Yrjö Uurtimo

Toimitusjohtaja

044 - 770 0361
yrjo.uurtimo(at)kakskatta.fi

Valmennuspäällikkö

Seija Sampo

Seija Sampo

Valmennuspäällikkö

040 -585 9363
seija.sampo(at)kakskatta.fi

Henkilöstöpäällikkö

Virpi Mansikkamäki

Virpi Mansikkamäki

Henkilöstöpäällikkö

040 - 774 8336
virpi.mansikkamaki(at)kakskatta.fi

Liiketoiminnan kehittäjä

Arto Puolakka

Arto Puolakka

Liiketoiminnan kehittäjä

044 - 706 6108
arto.puolakka(at)kakskatta.fi

Atk-tukihenkilö

Teemu Tiira

Teemu Tiira

Atk-tukihenkilö

044 - 770 0381
teemu.tiira(at)kakskatta.fi

Henkilöstösihteeri

Minna Parikka

Minna Parikka

Henkilöstösihteeri

044 - 770 0371
minna.parikka(at)kakskatta.fi

Kirjanpitäjä

Sanna Myllyniemi

Sanna Myllyniemi

Kirjanpitäjä

044 - 754 1744
sanna.myllyniemi(at)kakskatta.fi

Yksilövalmentajat

Yksilövalmentaja

Anne Koivuporras

Anne Koivuporras

Yksilövalmentaja

050 - 431 6124
anne.koivuporras(at)kakskatta.fi

Yksilövalmentaja, rekrytointi

Seija Sampo

Seija Sampo

Yksilövalmentaja, rekrytointi

040 - 585 9363
seija.sampo(at)kakskatta.fi

Työsuunnittelija

Johanna Kuusisto

Johanna Kuusisto

Työsuunnittelija

044 - 764 6418
johanna.kuusisto(at)kakskatta.fi

Osastojen esimiehet

Seinäjoen Kierrätyskeskus / Kierrätysmyymälä

Maija Ruohoniemi

Maija Ruohoniemi

Esimies ja työvalmentaja

044-7289886
maija.ruohoniemi(at)kakskatta.fi

Ilmajoen Löytömakasiini

Eija Orava

Eija Orava

Esimies ja työvalmentaja

0400-267673
eija.orava(at)kakskatta.fi

Kotipalvelu

Virpi Mansikkamäki

Virpi Mansikkamäki

Esimies ja työvalmentaja

040-7748336
virpi.mansikkamaki(at)kakskatta.fi

Kiinteistö- ja Rakennuspalvelu

Jarmo Martikkala

Jarmo Martikkala

Esimies ja työvalmentaja

044-7044420
jarmo.martikkala(at)kakskatta.fi

Kirjaston Kahvila

Minna Ilkka

Minna Ilkka

Esimies ja työvalmentaja

044-7425899
minna.ilkka(at)kakskatta.fi

Lounaskahvila Sapuska

Hanna Haapaneva-Hakamäki

Hanna Haapaneva-Hakamäki

Esimies ja työvalmentaja

044–7700299
hanna.haapaneva-hakamaki(at)kakskatta.fi

Lukion Kahvila Cafe Kantsu

 Hanna Haapaneva-Hakamäki

Hanna Haapaneva-Hakamäki

Esimies ja työvalmentaja

044-7700299
hanna.haapaneva-hakamaki(at)kakskatta.fi

Metallipaja

Jari Tarkanmäki

Jari Tarkanmäki

Esimies ja työvalmentaja,
hitsauskoordinaattori, IWS

044-7434177
jari.tarkanmaki(at)kakskatta.fi

Puuosasto

Jarkko Rinta-Keturi

Jarkko Rinta-Keturi

Esimies ja työvalmentaja

044-7434176
jarkko.rinta-keturi(at)kakskatta.fi

Restaurointi

Matti Konster

Matti Konster

Esimies ja työvalmentaja

044-7412896
matti.konster(at)kakskatta.fi

Close Menu