Yhteistyötaho

Yli 40 % pääsee työpajan jälkeen töihin tai aloittaa opinnot

Miksi Kaks'Kättä työpaja on hyvä valinta?

 • Ammattitaito päivittyy ja täydentyy
 • Työelämävalmius kohoaa
 • Osaaminen tunnistetaan
 • Työ- ja opiskelupaikan haku tehostuu

Haluatko tietää lisää?

Tarjoamamme palvelut

Pajalle otetaan henkilöitä jatkuvasti eri osastoille non-stop periaatteella. Ilman ammattitutkintoa työkokeilussa voi olla 1 – 6 kuukautta. Työkokeilun jälkeen on mahdollisuus viiden kuukauden työsuhteeseen, jos valmentautujalla on ammattitutkinto.

Jokaiselle ammattitutkintoa vailla olevalle valmentautujalle työpaja antaa osaamistodistuksen. Todistuksessa on maininta kaikesta siitä ammatillisesta osaamisesta, joka valmentautujalle on pajajakson aikana kertynyt. Työpajan osastoilla voi tehdä ammatillisia tutkinnon osia tai jopa kokonaisen tutkinnon.

Työkokeilujakson pituus määritellään yksilöllisesti valmentautujan tarpeet ja elämäntilanne huomioiden. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti työmotivaatiota, käyttäytymistä ja osaamista.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Etsimme osastoille eri alojen ammattilaisia, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen. Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat työpajan tuotannon selkäranka. Heidän ammattitaitonsa varassa työpajan tuotanto toimii. Heidän työpanoksesta mahdollistaa esimerkiksi kuntouttavien asiakkaiden toiminnan osana pajan työyhteisöä.

Kokeneilla ammattihenkilöillä on avainrooli olla esimerkkinä nuoremmille työntekijöille. Ammattitaitonsa vuoksi vanhemmat ammattilaiset voivat työskennellä nuorten kanssa ja toimia samalla myös mentoreina: tukena ja työntekemisen opastajina. 

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Työpajajakson aikana totuttaudutaan työelämään, sen pelisääntöihin ja oman elämän hallintaan osana työelämän arkea. Tavoitteena on yleisen työ- ja toimintakyvyn kohottaminen.

Koska kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, asiakkaan henkilökohtainen tilanne määrittelee sen, mitä työelämävalmiuksia edistäviä palveluita asiakkaalle tarjotaan.

Jokaisen asiakkaan kanssa käydään lävitse pajajakson jälkeiseen opiskeluun tai työelämään liittyviä tavoitteita, toiveita ja suunnitelmia. Asiakkaan tilanteesta riippuen tavoitteita ja suunnitelmia joko konkretisoidaan ja aletaan toteuttaa tai keskitytään vahvemmin oman elämän hallintaan.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Työssäoppiminen on osa joko toisen asteen ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulun tutkintoa. Työssäoppiminen tapahtuu työpajan osastolla, työvaltaisissa olosuhteissa. Työssäoppimisen tarkoituksena on siirtää osa tutkintoon kuuluvista tavoitteista käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikoilla opittaviksi.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

TET-jakson aikana oppilas tutustuu ohjatusti pajan ja työyhteisön toimintaan. TET on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Nuori pääsee näkemään, millaista on työelämä, millaista on olla työntekijä, millaista on toimia työyhteisössä. Tutustumisjakson aikana nuori voi päästä tutustumaan useampiin ammatteihin ja aloihin ja saada näin tietoa ammatinvalintasuunnitelmiensa tueksi.

Kaks’Kättä työpajan kaikki työosastot ovat opinnollistettu eli työpajoilla tapahtuvaa arjen työtä on verrattu ammatillisten perustutkintojen perusteisiin (=ePerusteet). Näin ollen sinulla on mahdollisuus työsuhteen aikana opiskella ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osia. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Oppisopimuskoulutuksella voit

 • hankkia ammatin
 • syventää omaa ammatillista osaamistasi
 • hankkia uutta ammatillista osaamista

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Työpaja lyhyesti

Missio

Autamme ihmisiä opintoihin ja työmarkkinoille.

Visio

Olemme työpajojen edelläkävijä.

Vaikuttavuus

Työpajalla oli 346 valmentautujaa vuonna 2019.
Työpajan valmentautujista noin puolet eteni joko opiskelemaan tai työelämään..

Historia

Kaks’Kättä työpajan toiminta käynnistyi 28. marraskuuta 1994.

Rahoitus

Vuoden 2019 kokonaisrahoitus oli 3 milj. euroa. Rahoitus koostui seuraavista lähteistä:

Henkilökunta

Vakinaista henkilökuntaa vuonna 2019 oli 28.

Omistus

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

 • Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki (Seinäjoki), pj.
 • Sosiaalijohtaja Tytti Luoto (Ilmajoki), varapj.
 • Nuorisotoimenjoht. Pekka Hautamäki (Seinäjoki)
 • Järjestöpääll. Jarmo Vesa (Yhteisöjen yhdistys)
 • Juha Saari (Rikosseuraamuslaitos)
 • Työllisyysasiantuntija Sirpa Rintala (E-P:n ELY-keskus)
 • Henkilöstöpääll. Virpi Mansikkamäki (Kaks’Kättä työpaja)

Varajäsenet

 • Toimitusjohtaja Mikko Tanhuanmäki (Seinäjoki)
 • Rami Mattila (Ilmajoki)
 • Nuorisosihteeri Raija Lambacka (Seinäjoki)
 • Toiminnanjoht. Riitta Vatanen (Yhteisöjen yhd.)
 • Yritys- ja työvoimayks.pääll. Marjut Leppänen (E-P:n ELY-keskus)
 • Valmennuspääll. Seija Sampo (Kaks’Kättä työpaja)

Asiantuntijajäsenet

 • Kehittämisjohtaja Marja-Terttu Kurunsaari (Koulutuskeskus Sedu)
 • Nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Kattilakoski (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto)

Vuosikertomukset

Lisätietoa toiminnastamme ja talouden luvuista löydät vuosikertomuksistamme.

Valmennuksen prosessi

Henkilökunta

Hallinto

Maire Pääkkönen

Toiminnanjohtaja, talouspäällikkö 044–7700345 maire.paakkonen(at)kakskatta.fi

Seija Sampo

Valmennuspäällikkö, yksilövalmentaja, rekrytointi 040–5859363 seija.sampo(at)kakskatta.fi

Virpi Mansikkamäki

Henkilöstöpäällikkö, esimies & työvalmentaja (Kotipalvelu) 040–7748336 virpi.mansikkamaki(at)kakskatta.fi

Minna Parikka

Henkilöstösihteeri 044–7700371 minna.parikka(at)kakskatta.fi

Sanna Haapala

Kirjanpitäjä 044–7541744 sanna.haapala(at)kakskatta.fi

Teemu Tiira

Atk-tukihenkilö 044–7700381 teemu.tiira(at)kakskatta.fi

Jukka Hotokka

Viestintä ja graafinen suunnittelu 044-7066108 jukka.hotokka(at)kakskatta.fi

Yksilövalmentajat

Seija Sampo

Valmennuspäällikkö, yksilövalmentaja, rekrytointi 040–5859363 seija.sampo(at)kakskatta.fi

Anne Koivuporras

Työvapaalla 31.12.2020 saakka Yksilövalmentaja 050–4316124 anne.koivuporras(at)kakskatta.fi

Osastojen esimiehet

Virpi Mansikkamäki

Henkilöstöpäällikkö, esimies & työvalmentaja (Kotipalvelu) 040–7748336 virpi.mansikkamaki(at)kakskatta.fi

Minna Ilkka

Kahvila- ja ravintolapalveluiden työvalmentaja (Kirjaston Kahvila) 044–7425899 minna.ilkka(at)kakskatta.fi

Jaana Koivuluoma

Työvalmentaja (Ilmajoen Kierrätyskeskus) 050 – 476 3885 jaana.koivuluoma(at)kakskatta.fi

Jarkko Rinta-Keturi

Esimies & työvalmentaja (Puuosasto ja restaurointi) 044–7434176 jarkko.rinta-keturi(at)kakskatta.fi

Maija Ruohoniemi

Esimies & työvalmentaja (Seinäjoen Kierrätyskeskus / Ilmajoen Kierrätyskeskus) 044–7289886 maija.ruohoniemi(at)kakskatta.fi

Jari Tarkanmäki

Esimies & työvalmentaja (Metallipaja) 044–7434177 jari.tarkanmaki(at)kakskatta.fi

Suvi Myllyaho

Työvalmentaja (Lounaskahvila Sapuska, Järjestötalon lounaskahvila ja Lukion kahvila) 044 – 770 0299 suvi.myllyaho(at)kakskatta.fi

Jouni Etelämäki

Työvalmentaja (Autopaja) 044 – 770 0361 jouni.etelamaki(at)kakskatta.fi